Innhold i nettmagasin januar 2017

Om Tenk mer nettmagasin – Her får du en kort historikk og vi gjør rede for hvorfor vi starter et nettmagasin og hva vi skal skrive om.

Dikt av Faiz – Faiz Ahmed Faiz var en kjent pakistansk forfatter som satt fengslet for sine meninger

Et eget rom – Aud Jorunn har sett nærmere på essayet til Virginia Woolf fra 1929 og synes at det fortsatt er aktuelt og nyttig.

Idas nyttårsforsett om å ta mer plass, og ikke skamme seg lengre

Matavfall – Rakhshan intervjuer Astrid Bjerke og får blant annet tips til hvordan vi kan kaste mindre.

You have to wait – en personlig beretning om hvordan det er å komme som flyktning til Norge av Mehiar Qaddwori

Sivilisasjon og barbari – Safiatu om hvordan språket vi bruker skaper et skille mellom meg og deg, mellom oss og dem

Å stå opp mot urett Aud Jorunn undrer seg på hva som skal til for å stå opp for andre, og om vi er modige nok når det virkelig røyner på.