Livet – verdt å leve?

Jeg spytter ut. Ettersmaken river i ganen, nesten som en bataljon små menn med ljå har gått løs på innsiden av munnen min for å kutte alle smaksløkene ved roten. Jeg harker, spytter- og ser stygt opp på henne. Hun ler. Hikster av latter. Hele kroppen rister. Langsomt tørker tårene mine, og jeg klarer å svelge unna de fleste små menn. Bare litt kribling igjen aller bakerst. HVA VAR DET???!!
– Paphahahaahapa, det var noe godt jeg laget til deg. Du sa jo du ville ha noe godt.

Fortsett å lese Livet – verdt å leve?

Paulo Freire – frihet og empowerment (egenmakt)

Having rights but no resources and no services available is a cruel joke. (Rappaport 1981)

Skal et menneske bli fritt, må det først innse hva som undertrykker det. Kunnskap om egen livssituasjon og egen mulighet til å endre den, står i fokus i Paulo Freire (1921-1987) sin idé om en frigjørende pedagogikk.  Fortsett å lese Paulo Freire – frihet og empowerment (egenmakt)

Program for høsten 2014

Oljefattigdom – høstens tema i tenketanken Tenk Mer! 
Tenk mer! drøfter oljefattigdom i 3 samlinger denne høsten.

Etter kveldens foredrag, vil panelet møte foran publikum til samtale om hvordan olje gjør oss fattigere. Økonomisk og sosial ulikhet øker. Miljøet skades av oljenasjonene og de fattige rammes hardest. En hardt tiltrengt nytenkning hemmes av tilgangen til lettjente penger. Panelet høsten 2014 består av: Torfinn Ingeborgrud  (MdG Stavanger), Tale Østrem (Bibliotekar ved Randaberg bibliotek), Anthony A. Martins (Ingeniør i oljesektoren), Per Th. Grimnes (Sivilarkitekt, styremedlem i Naturvernforbundet) og Fredrik Sele (Steinerskolelærer, musiker, kulturarbeider).
Møteleder: Solveig Grødem Sandelson, Stavanger Aftenblad

 

Folkeakademiet Rogaland vil gjennom Tenketanken Tenk mer! søke å skape en arena for politiske samtaler der vi kan samtale og lytte i stedet for å diskutere. I et forum der kunnskap deles og deltakerne har respekt for andres holdninger og meninger, vil det være mulig å finne nye løsninger på viktige utfordringer i samfunnet. Målet er ikke alltid å finne svar på alt, men stille de riktige spørsmålene. Når tenketanken i høst skal samtale foran et publikum, vil også publikum bli utfordret til å tenke og reagere annerledes enn når de er lyttere til andre politiske debatter.

Tenk mer! startet i 2012 og er partipolitisk og religiøst uavhengig.
.
Graphic recording: Hilde Thomsen

Ta gjerne en titt på vår åpne blogg som deltakere og andre inviteres til å skrive innlegg på: www.tenkmer.no.

Vi samarbeider med Kapittel14, Stavanger kulturhus, og KåKå Kverulantkatedralen, Café Sting. Velkommen til tenketanken Tenk Mer!

Mer informasjon fås ved å kontakte:

Aud Jorunn Hakestad, audjorunn1958@gmail.com, tlf. 97731254 eller Ann-Karin Både, rogaland@folkeakademiet.no, tlf. 93492649

Program

 

ons 17.sept 19.30-20.30 The Norwegian Way av Amund Sjølie Sveen Kapittel, Sølvberget, Stavanger kr 100 / kr 50 medlem i FA Rogaland
ons 17. sept 20.30-21.30 Stavanger og oljå – Tenk Mer! panelsamtale Sølvberget, Stavanger Gratis
ons 17. sept 22.00-23.00 Tankesmie podcast og
live show:
 Hva gjør
Norge når oljen går tom
?
Kverulant Katedralen
Kåkå, Café Sting,
Stavanger
Gratis
man 20. okt 18.30-19.30 Jan Egeland, generalsekretær i Flyktningerådet:
Vi som skapte klimakatastrofene rammes sist og minst – og de uskyldige rammes først og hardest.
Kverulant Katedralen
Kåkå, Café Sting,
Stavanger
Kr 100 / kr 50 medlem i FA Rogaland
man 20. okt 19.30-20.30 Vårt klimaansvar – Tenk Mer! panelsamtale Kverulant Katedralen
Kåkå, Café Sting,
Stavanger
Gratis
ons 19. nov 19.00-19.45 Rapport fra framtida – FN’s togradersmål Foredrag av Helge Drange, professor ved Bjerknes-senteret, Bergen. Kverulant Katedralen
Kåkå, Café Sting,
Stavanger
Gratis
ons 19. nov 20.00-21.00 Rapport fra framtida – Tenk Mer! panelsamtale Kverulant Katedralen
Kåkå, Café Sting,
Stavanger
Gratis

Bistand i nød – igjen

 

Jeg fortalte om den røde kjolen som ble med hjelpesendingen til Algerie i 1962-63 og om mine foreldres engasjement for de fattige. Sammen med omtrent alle nordmenn sto de for omfattende hjelp til trengende i sult- og krigsramma deler av verden. Den gangen var misjonsorganisasjonene og arbeiderbevegelsen sine hjelpeorganisasjoner sammen om å bistå andre. Selv om misjonen hadde en annen agenda for sitt arbeid, «å gå ut og gjøre alle folkeslag til Jesu disipler», var den barmhjertige gjerningen en viktig drivkraft. Arbeiderbevegelsens grunnlag var å stå sammen med andre undertrykte i andre deler av verden, så solidariteten var den viktige drivkraften for dem. Da jeg begynte i jobb i 1978, var det pengeinnsamling på hvert eneste fagforeningsmøte. Nå er det sjelden man ser at fagforeningene er så opptatt av Mye av bistandsarbeidet var ad hoc og de innsamla midlene ble sendt dit nøden var størst. Hjelpearbeidet var grasrotbasert og giverstyrt i større grad enn i dag.

Det er to viktige grunner til at profesjonaliseringen som vi også ser ellers i samfunnet, gjelder også i hjelpeorganisasjonene. Den ene grunnen er nødvendig og det er bra at vi innser det. Mennesker som er på flukt fra krig, trenger hjelp her og nå og derfor må organisasjonene ha klart matlagre, medisinsk utstyr og personell som raskt kan sendes ut der det trengs. Spørsmålet er så om vi har mistet noe på veien? Er de store hjelpeorganisasjonene så fjernt fra folk flest at vi tenker at vårt bidrag ikke gjør noen forskjell? Det er stadig vekk diskusjoner om pengene kommer fram eller om de blir skuslet bort i for mye administrasjon. I stedet for å diskutere hvor mye vi gir, diskuterer vi heller hvilken organisasjon som fortjener vår støtte.

Den andre grunnen er at vi ikke lenger ønsker å bli emosjonelt engasjert i bistand. Vi er likegyldige og slappe og godt fornøyd slik vi har det. Vi tenker ikke over hvem som trenger vår hjelp, men lar andre velge for oss. Vi skrur av ubehagelige nyheter på TV fordi det ikke angår oss. Vi vil ikke orientere oss i verden for å forsikre oss om at alle har det bra, slik visa av Torbjørn Egner forteller oss. Men rett skal være rett. De fleste av oss ønsker å gi av vår overflod, vi setter pris på at organisasjonene og den årlige TV-aksjonen ordner det for oss. Det er derfor urimelig av meg å kreve et emosjonelt engasjement i tillegg, tenker jeg da.

Likevel tror jeg at denne avstanden til medmennesker ikke er bra for verken meg eller andre. Vi må derfor finne tilbake til engasjementet, å kunne arbeide for det vi tror på, men sannsynligvis på en annen måte enn før. Hvordan det skal gjøres, har jeg ikke forslag om ennå, men jeg håper at samtalene i tenketanken kan bringe oss et stykke videre

Hvordan avskaffe fattigdom?

Tenketanken i Rogaland starter opp igjen! Dessverre har sida ligget nede på grunn av innspurten i studiene, men nå er vi i gang igjen med 4 nye møter i tenketanken. Temaet denne gangen er «Hvordan avskaffe fattigdom?» Det er et vanskelig, og du vil kanskje tenke, et umulig prosjekt. Likevel vil vi starte samtalene oppe i idéenes verden – til et framtidssamfunn, eller om du vil, et drømmesamfunn, der fattigdom er avskaffet.

Etter det vil vi finne små og store skritt mot dette målet. Deltakerne bestemmer selv temaet, men form og innhold må samsvare med målene for samtalene:

  • Frie og oppsiktsvekkende tanker
  • Fri meningsutveksling
  • Respekt for andres meninger
  • Åpenhet og dialog
  • Innsiktsfull medvirkning på web og i sosiale media
  • Grundighet i faktainnsamling

Det er selvsagt best om du blir med på alle 4 møtene, for vi håper jo at samtalene skal utvikle seg videre etter hver gang. Men dersom du ikke har anledning til å komme alle gangene, er du likevel velkommen. Det neste møtet vil alltid starte med en oppsummering fra forrige gang. I tillegg vil en del av samtalene bli referert i bloggen her.

Vi møtes kl. 18 i kjelleren på Kulturbanken følgende onsdager:

Onsdag 2. oktober

Onsdag 23. oktober

Onsdag 30. oktober

Onsdag 13. november

Har du spørsmål, kan du kontakte meg på tlf. 97731254 eller audjorunn1958@gmail.com