Om Tenk mer

Tenk mer er et nettmagasin for mangfold, egenmakt og samtale gjennom:

  • fri meningsutveksling
  • respekt for andres meninger
  • åpenhet og dialog
  • innsiktsfull medvirkning på web og i sosiale media
  • grundighet i faktainnsamling og argumentasjon

Tenk mer startet opp som en tenketank i 2012 og var et prosjekt under Folkeakademiet Rogaland. Vår motivasjon var å skape en arena for fri meningsutveksling der den gode samtalen var i fokus, og der vi med respekt for andres meninger  kunne nærme oss et felles utgangspunkt (konsensus) for handling.

Når vi nå starter et nettmagasin, er det for å kunne fortsette denne samtalen, men denne gangen med leseren, ikke i et panel foran et publikum. Men som nettmagasin har vi også en annen viktig forpliktelse; nemlig å medvirke på nettet på en innsiktsfull måte. Vi vil fortelle fra vanlige menneskers liv gjennom intervjuer og artikler og ta opp saker som engasjerer oss. Vi vil framstille sakene med grundighet i faktainnsamling og i argumentasjonen, og forventer at våre kommentatorer blir inspirert til samme grundige tilnærming til sakene.

Vi som skriver for nettmagasinet, enten vi er i redaksjonen, eller er bidragsytere, vil bruke vår økte kunnskap til å styrke vår egenmakt slik som Paolo Freire sier det: «(…) through learning they can make and remake themselves, because women and men are able to take responsibility for themselves as beings capable of knowing—of knowing that they know and knowing that they don’t.»

Ta vel i mot vår første utgave den 31. januar.