Muslimer, terrorisme og hverdagsrasisme

Skrevet av Rolf Atle Kristoffersen

Terrorisme: «Ulovlig bruk av, eller trussel om bruk av, makt eller vold mot personer eller eiendom, i et forsøk på å legge press på landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet forøvrig for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål.» (Lov av 20. mars 1998 nr 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste § 3.5)

«Jeg vet jo at ikke alle muslimer er terrorister, men alle terrorister er muslimer!»

Han så triumferende på meg, pustet litt tungt som etter en kort sprint, og utfordret meg med hele kroppen – svar på den, du. Om du kan. Fortsett å lese Muslimer, terrorisme og hverdagsrasisme

Universell borgerlønn – takk!

Skrevet av May-Lise Talgø

Hvilket offensivt politisk prosjekt bør Norge satse på de neste ti årene? Hvorfor er det viktig og hvordan kan det gjøres?

Den hollandske historikeren Rutger Bregman, forfatter av den internasjonalt renommerte boka ”Utopia for Realists: Why Making the World a Better Place Isn’t a Fantasy and How We Can Do It” retter sine anklager mot ansvarlige politikere, medier og næringsliv. Han påstår de mangler vilje til å innse de positive bidragene borgerlønn har for økonomi, individ og samfunn og at de mangler mot til å innføre en betingelsesløs grunnlønn til alle voksne mennesker i samfunnet.  Fortsett å lese Universell borgerlønn – takk!