Mangfold og den globale medborger

Verdenssamfunnet er inne i nye tider og nesten alle ser på mangfold som en god ting. Mangfold gir oss muligheten til å eksperimentere med ting som er nye og utenfor vår vanlige hverdag. Kulturelt mangfold innebærer at man har et variert innslag av personer fra ulike kulturelle bakgrunner, etnisiteter, kjønn, helse, alder, tro osv. Den sterke side av en samfunnet ligger i mangfold, i forskjellen mellom oss og ikke i likheten. En mangfoldig organisasjon er en hvor alle er likeverdige, kunnskaper og erfaringer er positive for å utvikle et felleskap.

Integrering er å gjøre ett forsøk på å tilpasse minoritetsgrupper og forstå hvordan det er å gå i andres sko. Dette er nødvendig for å sikre mangfold i en verden som stadig forandrer seg. Toleranse og respekt er to grunnlegende elementer for å kunne forme et globalt samfunn hvor alle mennesker har en plass og har samme rettigheter og verdi.

Det er utfordrende å bli et globalt samfunn. Som innvandrer i ett nytt land er det mange hindre, samtidig er det mange plikter, lover og regler som allerede finnes og som fungerer bra. For å kunne bli en integrert del av et samfunn må man over flere hinder, for det første må man tørre å lære språket av den grunn at kommunikasjonsevner er et viktig steg på veien til integrasjon.

Vi er daglig eksponert for flere kulturer og tradisjoner som er forskjellig fra vår egen, å forbedre vår egne sosiale ferdigheter og kunnskaper er essensielt for en bedre forståelse av verdenssamfunnet. Det er mange fordeler i mangfoldighet, å samle mennesker fra forskjellige bakgrunner og erfaringer genererer nye ideer og innfallsvinkler for å løse problemer. Ut fra denne erfaringsutvekslingen kommer uten tvil økt produktivitet.

Mangfold gjør livet rikere på mange måter. Vi trenger nye ideer, synspunkter og praksis for å stimulere og inspirere oss, for å vise oss hvordan andre spiser, feirer og elsker. Sammen kan våre ulikheter bygge et sterkere og vakrere verdenssamfunn. Selv når vi møter intoleranse, diskriminering og vold må vi ikke glemme å spre ordet om hva mangfold betyr og hvorfor det er viktig.

Og svare på volden med kjærlighet og en feiring av våre forskjeller.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *