Innhold i tenk mer nettmagasin desember 2017

Tema for denne utgaven er «å være medmenneske». Det gir oss grunn til å undersøke om medmenneskelighet finnes i realpolitikk i dag. I det daglige kaller vi det «å bry seg». Vi velger å tolke det som noe positivt. Ingen liker at noen blander seg, og sier noe om dine prioriteringer, men kan ikke «å bry seg» være det tydeligste eksempel på at man er et medmenneske?

Anna Isabel Bjelland Moodys tolkning finner du aller først.

Du møter det menneskelige i korttekstene til Østen Vige Bergøy, Heidi MandalRolf Atle Kristoffersen og Maria Habbestad. Rolf Atle Kristoffersen skriver om motsatsen i sin artikkel om terrorisme. Terror skaper frykt og vi reagerer med mistro overfor andre. I  tillegg tar frykten et hardt grep rundt tanken og vi lar oss styre av vonde følelser mer enn av fakta.

Frykten griper også om seg i et samfunn preget av ulikhet. Dersom noen havner nederst og ikke har noe å miste, er veien kort til kriminalitet og vold.  Motstykket i May-Lise Talgøs essay «Universell borgerlønn, takk!» er befriende å lese. En verden med stor grad av likhet og borgerlønn til alle er en trygg verden og dette valget er det nå mulig å ta, med bred politisk støtte både fra liberalister, miljøaktivister og sosialister.

Borgerlønn bygger på medmenneskelighet og humanisme. «Humanism is a democratic and ethical life stance that affirms that human beings have the right and responsibility to give meaning and shape to their own lives». Rolf Atle Kristoffersen definerer disse begrepene og tenker over hva som gjør ham selv til humanist.

Parissa Hamedan-Nejad deler med seg en 29 år lang opplevelse av Norge; om det typisk norske, om det flerkulturelle samfunnet og om egen frihetsfølelse.

Tenk mer nettmagasin er et skrivefellesskap der vi deler tekstene med dere. Ta kontakt med oss dersom du vil bidra eller delta på våre skriveverksteder.