En ny form for voksenopplæring?

Voksenopplæringsforbundet har laget et nyhetsinnlegg om tenketanken i Rogaland. «Tenkmer.no
Målet er å ha fire møter per tema, og at hvert møte varer mellom to til tre timer. Når diskusjonen om ytringsfrihet avsluttes nå før påske, vil deltakerne både enkeltvis og samlet publisere sine erfaringer på nettstedet tenkmer.no.
– På sikt håper jeg at tenkmer.no kan bli et formidlingssted for nye tanker, sier Hakestad.»

Det frivillige Rogaland trenger reklamebyråenes kompetanse

Reklamebyråenes kunnskap er nyttig for de frivillige organisasjonene!

Folkeakademiet Rogaland ber om bidrag i form av kunnskap.

Mange bedrifter har et ønske om å støtte kulturlivet og idealistiske organisasjoner og på den måten bringe noe av overskuddet tilbake til samfunnet. Men enten er det for tidkrevende å finne det gode formålet eller så er det for mange som ber om penger, slik at pengene rett og slett ikke strekker til. Og hva har bedriften igjen for å støtte et bra tiltak?

Mange bedrifter støtter allerede gode formål med penger, men vi fikk idéen til denne anmodningen fra et eksempel i nyhetsbildet i høst: Firmaet Dinamo utviklet kampanjen om å gi opphold til ureturnerbare flyktninger, deriblant 400 barn, nemlig Nansenpasset. Vi trekker dette fram som eksempel nettopp for å vise hvor stor kraft deres kunnskap har, når det gjelder å forme opinionen.

Folkeakademiets prosjekt – tenketank

Vi har fått støtte fra Studieforbundet Næring og Samfunn og Folkeakademienes Landsforbund til et tenketank-prosjekt. Vi ønsker med dette prosjektet å prøve ut en fri og uavhengig organisasjonsform der det er rom for å tenke ut nye og oppsiktsvekkende tanker. I tillegg vil vi prøve ut samtalen som metode når man skal drøfte viktige samfunnsspørsmål eller spørsmål som er knyttet til vårt organisasjonsliv.

En tenketank om markedsføring

Vi spør om en i deres bedrift kan tenke seg å være med i en tenketank om markedsføring av de frivillige organisasjonene. Til denne tenketanken vil vi invitere flere lag og foreninger i Nord-Rogaland, f.eks. Hageselskapet, Husflidlaget, Bygdekvinnelaget, Ryfylke kunstlag, Røde Kors, Norsk folkehjelp, Sopp- og nyttevekstforeningen m.fl. Vi har foreløpig ikke invitert dem, men vil avvente til noen fra et markedsføringsfirma har sagt ja. Tenketanken vil ha sine møter i Haugesund/omland alt etter hvor medlemmene av tenketanken bor. Medlemmene kan diskutere hva de ønsker innenfor dette emnet, men viktige spørsmål kan være: Hva er organisasjonens styrke? Hva gjør de frivillige organisasjonene for samfunnet? Hvordan få markedsført oss best mulig? På egne nettsider? I media? Brosjyremateriell?

Tenketank med nye og oppsiktsvekkende tanker?

Tenketanken bør også drøfte mer grunnleggende tanker: Har vi bruk for de frivillige organisasjonene? Er det for mange? Har mennesker idag bruk for å komme sammen i en organisasjon? Hva trengs av fornying hvis nye skal tiltrekkes organisasjonslivet?

Denne tenketanken blir den andre i prosjektet vårt og møtene skal holdes et sted i Nord-Rogaland, Haugalandet, fra april til juni – 4 møter på ca. 3 timer, sannsynligvis på ettermiddagstid/kveldstid. Den som blir med, forplikter seg altså kun til disse 4 gangene. Første tenketank har temaet Ytringsfrihet og demokrati og startet 28. februar. Det planlegges to tenketanker til i løpet av 2012 med andre tema og andre deltakere.

Hva får bedriften igjen for dette?

Bedriften som støtter dette, vil få styrket sitt omdømme som samfunnsengasjert bedrift. Bedriften blir nevnt i alle sammenhenger der det er naturlig å nevne det. Vi skal blant annet opprette ei nettside for tenketankene med domene: www.tenkmer.no

Er du ansatt i et reklamebyrå eller utdannet innen markedsføring, kan du også delta på eget initiativ. Spørsmål om prosjektet kan rettes til styreleder i Folkeakademiet Rogaland, Aud Jorunn Hakestad, tlf. 97731254, eller Janneke Wijgergans, tlf. 91112973.

Frie og oppsiktsvekkende tanker

Velkommen til vår nye nettside. Det er Folkeakademiet Rogaland som står bak prosjektet tenketank, men denne nettsida er fristilt organisasjonen for å tjene medlemmene av tenketankene på en friere måte. I 2012 startet prosjektet. Målet med prosjektet er å starte tenketanker for å diskutere aktuelle utfordringer mennesker står ovenfor. Vi mener at dagens tanker og ord skaper morgendagens handlinger. Vi tror at en tenketank kan være en arena der deltakerne kan bringe inn nye ideer og diskutere dem i frihet.

tre vise menn
Tre vise menn

Inspirasjonen til prosjektet er hentet fra en oppsiktsvekkende nyhet i juni 2011 der FN’s tidligere generalsekretær Kofi Annan, Virgin-sjefen Richard Branson og tidligere minister Thorvald Stoltenberg m.fl. hadde kommet fram til at en løsning på narkotikaproblematikken, overraskende nok var å avkriminalisere marihuana. Dette forslaget skapte en god samfunnsdebatt, men som i denne runden ikke ledet til et vedtak. Det spennende med dette var at deltakerne i denne tenketanken gikk inn med ett utgangspunkt og at de gjennom diskusjoner enten endret mening eller forsterket den gjennom å skape konsensus.

Vårt tenketank-prosjekt har også høye ambisjoner. I den første tenketanken er temaet:

«Demokrati og ytringsfrihet – Digitale nabokjerringer, ekkokammeret og ytringsansvaret»

Eirik Faret Sakariassen, Mert Akin, Aleksander Hakestad og Aud Jorunn Hakestad er med i gruppa.

Vi vil undersøke hva som ligger i begrepene som preger nyhetsbildet etter 22. juli. Hvordan kan vi få mer demokrati og mer åpenhet? Blir ytringsfriheten «kneblet» av å vise ytringsansvar? Er ekkokammeret en syndebukk for grufulle handlinger eller en reell bidragsyter til disse? Hvorfor blir mennesker som ytrer seg trakassert og truet?

Blir det å være en «god digital nabokjerring» Norges svar på «See something, say something? (kampanjen som ble lansert etter 9. september 2001)

Studieforbundet Næring og Samfunn og Folkeakademienes landsforbund har gitt støtte til dette prosjektet. Det planlegges tre tenketanker til i løpet av 2012 med andre tema og andre deltakere. Se mer informasjon på vår nettside eller ta kontakt. Neste tenketank starter i april med temaet «De frivillige organisasjonenes rolle i samfunnet «. http://www.folkeakademiet.no/files/2011/12/nytt_fra_folkeakademiet_211.pdf