Det frivillige Rogaland trenger reklamebyråenes kompetanse

Reklamebyråenes kunnskap er nyttig for de frivillige organisasjonene!

Folkeakademiet Rogaland ber om bidrag i form av kunnskap.

Mange bedrifter har et ønske om å støtte kulturlivet og idealistiske organisasjoner og på den måten bringe noe av overskuddet tilbake til samfunnet. Men enten er det for tidkrevende å finne det gode formålet eller så er det for mange som ber om penger, slik at pengene rett og slett ikke strekker til. Og hva har bedriften igjen for å støtte et bra tiltak?

Mange bedrifter støtter allerede gode formål med penger, men vi fikk idéen til denne anmodningen fra et eksempel i nyhetsbildet i høst: Firmaet Dinamo utviklet kampanjen om å gi opphold til ureturnerbare flyktninger, deriblant 400 barn, nemlig Nansenpasset. Vi trekker dette fram som eksempel nettopp for å vise hvor stor kraft deres kunnskap har, når det gjelder å forme opinionen.

Folkeakademiets prosjekt – tenketank

Vi har fått støtte fra Studieforbundet Næring og Samfunn og Folkeakademienes Landsforbund til et tenketank-prosjekt. Vi ønsker med dette prosjektet å prøve ut en fri og uavhengig organisasjonsform der det er rom for å tenke ut nye og oppsiktsvekkende tanker. I tillegg vil vi prøve ut samtalen som metode når man skal drøfte viktige samfunnsspørsmål eller spørsmål som er knyttet til vårt organisasjonsliv.

En tenketank om markedsføring

Vi spør om en i deres bedrift kan tenke seg å være med i en tenketank om markedsføring av de frivillige organisasjonene. Til denne tenketanken vil vi invitere flere lag og foreninger i Nord-Rogaland, f.eks. Hageselskapet, Husflidlaget, Bygdekvinnelaget, Ryfylke kunstlag, Røde Kors, Norsk folkehjelp, Sopp- og nyttevekstforeningen m.fl. Vi har foreløpig ikke invitert dem, men vil avvente til noen fra et markedsføringsfirma har sagt ja. Tenketanken vil ha sine møter i Haugesund/omland alt etter hvor medlemmene av tenketanken bor. Medlemmene kan diskutere hva de ønsker innenfor dette emnet, men viktige spørsmål kan være: Hva er organisasjonens styrke? Hva gjør de frivillige organisasjonene for samfunnet? Hvordan få markedsført oss best mulig? På egne nettsider? I media? Brosjyremateriell?

Tenketank med nye og oppsiktsvekkende tanker?

Tenketanken bør også drøfte mer grunnleggende tanker: Har vi bruk for de frivillige organisasjonene? Er det for mange? Har mennesker idag bruk for å komme sammen i en organisasjon? Hva trengs av fornying hvis nye skal tiltrekkes organisasjonslivet?

Denne tenketanken blir den andre i prosjektet vårt og møtene skal holdes et sted i Nord-Rogaland, Haugalandet, fra april til juni – 4 møter på ca. 3 timer, sannsynligvis på ettermiddagstid/kveldstid. Den som blir med, forplikter seg altså kun til disse 4 gangene. Første tenketank har temaet Ytringsfrihet og demokrati og startet 28. februar. Det planlegges to tenketanker til i løpet av 2012 med andre tema og andre deltakere.

Hva får bedriften igjen for dette?

Bedriften som støtter dette, vil få styrket sitt omdømme som samfunnsengasjert bedrift. Bedriften blir nevnt i alle sammenhenger der det er naturlig å nevne det. Vi skal blant annet opprette ei nettside for tenketankene med domene: www.tenkmer.no

Er du ansatt i et reklamebyrå eller utdannet innen markedsføring, kan du også delta på eget initiativ. Spørsmål om prosjektet kan rettes til styreleder i Folkeakademiet Rogaland, Aud Jorunn Hakestad, tlf. 97731254, eller Janneke Wijgergans, tlf. 91112973.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *